Spel på Götene TK grusbanor

För att spela på Götene TKs banor krävs att medlemsavgift har erlagts, eller att spelkuppong har lösts, samt att tid för spel har bokats.

  1. Bli medlem eller köp spelkuppong
  2. Boka tid
    • Medlemar skriver namn och medlemsnummer på önskad tid
    • Icke medlemar skriver namn på önskad tid och klistrar spelkuppong vid spelstart. Se spela som gäst för detaljer kring köp av kupponger.
    • I de fall en medlem spelar med en icke medlem så klistras en halv spelkuppong vid spelstart.