Spel på Götene TK grusbanor

Som gäst kan du spela på Götene TKs grusbanor genom att lösa spelkuppong. Spelkupponger finns att köpa på Sil-Jouren.